Verspilling minimaliseren door waardeverhoging van voedsel