Berichten

Decennialang hebben we buitengewoon veel geld verdiend ten koste van mens en milieu. We komen nu op een punt waarop deze manier van geld verdienen onmogelijk wordt. We komen op een punt waarop er geld in overvloed is terwijl de kloof tussen arm en rijk groter wordt en de schade aan het milieu het voortbestaan van de mens in bedreiging brengt. Hoe intelligent we onszelf als mens ook vinden, wij zijn het enige soort dat zijn eigen leefomgeving zodanig vernietigd dat we onszelf uitroeien. We zijn nu op een punt gekomen dat we de sociale en ecologische schade moeten herstellen terwijl we bouwen aan een nieuw, gebalanceerd systeem. 

Het roer moet om

De realisatie van de transitie die komen gaat is misschien nog niet overal ingedaald, velen zullen terug willen naar hun oude comfortzone, zullen hun kop in het zand blijven steken hoe hard de alarmbellen ook luiden. Maar de meesten van jullie zullen sinds de uitbraak van COVID19 wel doorhebben dat er veel moet en zal veranderen de komende jaren. Het systeem waarin we leven heeft haar houdbaarheid bereikt, wellicht zelfs al overschreden. De gebreken aan het huidige systeem worden blootgelegd en de noodzaak van verandering wordt zichtbaar en voelbaar. We gaan een tijd in waarin we pioniers nodig hebben. We hebben mensen nodig die anders denken, anders doen, die lef hebben om nieuwe wegen aan te leggen; changemakers die het systeem helpen te veranderen. Het zijn die changemakers die we met I CHANGE in een stroomversnelling kunnen helpen.

Vanuit de overtuiging dat de wereld een positieve beweging nodig heeft die stappen zet naar een duurzame wereld ben ik vorig jaar gestart met I CHANGE. Een beweging gedragen door het volk, waar we onze eigen verantwoordelijkheid nemen, waar we samen stappen zetten naar een duurzamer systeem en elkaar inspireren om mee te bewegen. Als een magneet trekken we changemakers aan, changemakers die tools ontwikkelen én changemakers die hun gedrag veranderen en omgeving inspireren. I CHANGE is niet gemaakt voor alleen Delft en ook niet voor alleen voedsel of voedselverspilling, dit is enkel de eerste stap voor een veel grotere beweging. Een beweging die changemakers de mogelijkheid geeft om een nieuw systeem te creëren en het volk begeleidt naar een nieuwe manier van leven, in de breedste zin van het woord. 

Zolang je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg

Niet alleen de voedselketen maar het hele economische systeem zal moeten veranderen, onze hele denkwijze en manier van handelen moet veranderen. Want zolang je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg. 

Samen met een generatie van changemakers, entrepreneurs die een intrinsieke motivatie voelen om hun talent in te zetten voor herstel en transitie. Samen met getalenteerde strijders die bereid zijn om hun eigen grenzen over te gaan om een maatschappelijk doel te bereiken, die kansen en mogelijkheden zien en niet bang zijn om te vallen. Samen met deze wereldverbeteraars loop ik steeds weer tegen een obstakel op die de weg naar verandering blokkeert; het financiële verdienmodel. 

Als changemaker is het moeilijk om in het huidige systeem financieel gezien je hoofd boven water te houden, om overal een financieel verdienmodel aan te koppelen terwijl het de ecologische en sociale verdienmodellen zijn die onze volle focus verdienen. Het voelt alsof je de opdracht krijgt al je talent in te mogen zetten om een destructief systeem te transformeren, maar wel binnen de spelregels van datzelfde systeem. Dat is alsof je de buitenwereld in kaart moet brengen maar de gevangenis niet mag verlaten, dat is onmogelijk! Deze worsteling dooft niet alleen mijn vuur, maar zet heel veel andere wereldverbeteraars in een wurggreep waardoor energie en talent verloren gaat. 

We moeten gaan terugbetalen

Het is onredelijk om te verwachten dat er aan het veranderingsproces zelf geld verdiend moet worden, verwacht niet dat de wereld kan veranderen binnen de huidige spelregels. Het is zelfs onmogelijk om een systeem te veranderen binnen de kaders van datzelfde systeem. Vertrouw er op dat de pioniers van deze tijd, de wereldverbeteraars, het pad van verandering kiezen omdat we simpelweg niet anders kunnen. Dit pad kiezen we niet voor glorie of voor rijkdom, of om een goed lopend bedrijf op te zetten. Dit pad kiezen we vanuit een noodzaak voor verandering, vanuit een diep weten dat dit is waarvoor we hier zijn. Wij zijn er om een nieuwe wereld te scheppen, om buiten de gebaande paden te treden, om wegen aan te leggen naar een nieuw systeem, wegen waar jullie kinderen en kleinkinderen over zullen wandelen, wegen die leiden naar een wereld die in balans is.

Wij zijn hier niet om geld te verdienen, de wereld heeft genoeg geld verdiend, wij zijn er voor het herstel en de transitie die op dit moment noodzakelijk is. De rollen zijn omgedraaid: Er moet mankracht, geld en energie ingestoken worden om het roer om te gooien. We moeten gaan terugbetalen!

Elke focus die we moeten verleggen van een nieuwe weg aanleggen naar een financieel verdienmodel, is een focus de verkeerde kant op, een focus naar het oude denken, naar het oude systeem. Dit vertraagt het proces, in een tijd waarin de noodzaak zichtbaarder wordt en we geen tijd meer kunnen verliezen. Steeds wanneer we een financieel verdienmodel voor I CHANGE bedenken lopen we vast, en ik realiseer me dat dit komt door wat ik hierboven geschreven heb. I CHANGE is een katalysator voor verandering met een model wat zichzelf in stand kan houden wanneer ze eenmaal draait. Maar we krijgen haar niet draaiende binnen de spelregels van het oude systeem, sterker nog; dan loopt ze vast. Ik heb het punt bereikt waarop ik klaar ben met mijn energie verliezen aan financiële verdienmodellen en klaar ben om te ontvangen wat nodig is om mijn talent, en het talent van mijn team, in te kunnen zetten om daadwerkelijke verandering in gang te zetten; ik ben klaar voor een basisinkomen. 

Make a change - Support een basisinkomen voor changemakers

Een basisinkomen voor Changemakers

Als groot voorstander van het basisinkomen heb ik het boek ‘Gratis geld voor iedereen‘ van Rutger Bregman verslonden. Hierin vond ik niet alleen de oplossing voor veel maatschappelijke problemen maar ook de oplossing voor het obstakel waar veel wereldverbeteraars tegenaanlopen.

Om onze motor, onze katalysator, te kunnen bouwen hebben we een financiële zekerheid nodig. Een basis waarop we kunnen bouwen zodat onze focus op de verandering ligt en op sociaal en ecologisch herstel, in plaats van op financiële winst behalen. Deze basis geeft ons de mogelijkheid om vanuit de juiste focus een motor in beweging te brengen die zichzelf in stand kan houden. Ik ben me er bewust van dat we deze basis de komende jaren niet van de overheid hoeven te verwachten, terwijl juist nu en de komende jaren het werk van changemakers, van pioniers, noodzakelijk wordt om als mensheid het roer om te gooien. 

Daarom neem ik graag het recht in eigen hand en wil ik testen of we met zijn allen het werk van changemakers kunnen steunen met een basisinkomen dat gedragen wordt door het volk. 

Ik geloof dat er mensen en bedrijven zijn die ons daarin willen steunen, ik geloof dat we per changemaker 30 mensen kunnen vinden die €50,- per maand willen doneren zodat die changemaker zonder zorgen zich volledig in kan zetten voor een betere wereld. En ik geloof dat er geen betere tijd is om dit model te testen dan NU! 

Investeer in verandering, in al die talenten die zich met hart en ziel inzetten om de wereld te verbeteren.  Investeer in een basisinkomen voor onze changemakers en de changemakers die zich aan zullen sluiten. Zodat wij kunnen bouwen aan een duurzame toekomst voor komende generaties.

Met een pilot van 6 maanden willen we testen of een basisinkomen voor changemakers mogelijk is en hoe de ervaringen van gever en ontvanger zijn. Wanneer het succesvol blijkt te zijn kunnen we dit model ook inzetten voor de pioniers, de start-ups waarmee we werken, zodat ook zij zonder zorgen de eerste jaren zich kunnen focussen op het aanleggen van hun weg.

De impact die wij als beweging kunnen maken voor burgers, bedrijven en andere changemakers leg ik in jullie handen. De handen van de mensen en bedrijven die het geld verdiend hebben en daarmee invloed hebben op waar het aan besteed wordt. Jullie bepalen de impact die wij kunnen maken.

Doe jij mee met de pilot van 6 maanden? Neem voor aanmelden en meer informatie contact met me op via mirte@i-change.nu

Only together we can change, change with us!

Mirte van Eijl – founder I CHANGE